ติดต่อ: 083 257 4164 Line ID: @tacticalthai

นโยบายความเป็นส่วนตัว

แทคติคอลไทย มีความมุ่งมั่นที่จะรักษาข้อมูลความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการในเว็บไซต์แห่งนี้ โดยแทคติคอลไทยจะนำข้อมูลที่ได้รับไปใช้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาด้านการบริการ, จัดทำเนื้อหาและบริการผ่านเว็บไซต์ให้ง่ายต่อการใช้งานและเหมาะสมสำหรับลูกค้ายิ่งขึ้นเท่านั้น ทั้งนี้ แทคติคอลไทยอาจนำข้อมูลที่ได้รับนี้เพื่อติดต่อคุณเกี่ยวกับข้อมูลอัพเดทในเว็บไซต์ของเราหรือการส่งข้อมูลส่งเสริมการตลาดอื่นๆ อย่างไรก็ดี แทคติคอลไทยจะไม่นำข้อมูลต่างๆที่ได้รับส่งต่อไปยังหน่วยงานอื่นๆ อีกทั้งจะไม่มีการดำเนินการเช่นนั้นในอนาคต เว้นแต่กฎหมายจะได้บังคับไว้เช่นนั้น ขณะเดียวกันแทคติคอลไทยจะไม่นำข้อมูลที่ได้รับในเว็บไซต์นี้ ไปขายให้กับผู้ใด หรือหน่วยงานอื่นภายนอกเป็นอันขาด

อย่างไรก็ดี การใช้บริการบางรายการในเว็บไซต์แทคติคอลไทย คุณอาจต้องลงทะเบียน หรือใช้รหัสผ่านเพื่อใช้งาน โดยข้อมูลที่ได้รับจากคุณอาจถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ด้านการตลาดของแทคติคอลไทย ซึ่งแทคติคอลไทยมีสิทธิในการเข้าถึงหรือแก้ไขให้ถูกต้องซึ่งข้อมูลส่วนตัวของคุณภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ใช้บังคับ

แทคติคอลไทยขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวได้ตลอดเวลา โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และถ้าหากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวใดๆ ทางทีมงานจะโพสต์การเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นในหน้านี้ และจะปรับปรุงลงวันที่ล่าสุดที่แก้ไขไว้ด้านล่าง
 

นโยบายความเป็นส่วนตัวล่าสุดเมื่อ 01/08/2013